Polycentropus flavomaculatus er en liten vårflue med middels brede, brune framvinger med lysere flekker. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever hovedsakelig i bekker og elver med stein og grusbunn, men kan også finnes på steinete strender i sjøer. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 5,6–8,0 mm, framvinge hunn: 6,2–10,3 mm.

Kjennetegn

Polycentropus flavomaculatus er en liten vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er middels bred og brun med lysere flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen men mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte, tredje segment omtrent dobbelt så langt som første og andre segment til sammen, fjerde segment omtrent halvparten så langt som tredje segment, femte segment omtrent like langt som eller litt lengre enn de øvrige segmenter til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Hann av Polycentropus flavomaculatus

Uvanlig fargevariant.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien unntatt Plectrocnemia på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (1, 2, 3, 4, 5 + 1, 2, 5). Den kan skilles fra Plectrocnemia på at bakvingen mangler diskcelle, samt at arten i snitt er tydelig mindre. Arten er meget lik Polycentropus irroratus, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over hele Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt over hele landet.

Levested og økologi

Arten lever hovedsakelig i bekker og elver med stein og grusbunn, men kan også finnes i sjøer med steinete strender. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av september.

Lokalitet for Polycentropus flavomaculatus ved Hobølelva i Hobøl, Østfold

Lokalitet for Polycentropus flavomaculatus ved Majavatnet i Grane, Nordland

Arten lever hovedsakelig i bekker og elver men kan også finnes på steinete strender i sjøer.