Oxyethira simplex er en meget liten vårflue med smale, gråbrune, hvitmønstrede framvinger. Arten er funnet spredt i Sør- og Nord-Norge. Larven lever i sig, bekker og små elver, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,2–3,5 mm, framvinge hunn: 2,3–3,5 mm.

Kjennetegn

Oxyethira simplex er en meget liten vårflue. Framvingen er smal og gråbrun med hvite tegninger. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har meget spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er ensfarget grå til gulaktig med to smale, mørkere bånd nær spissen. Den er en del kortere enn framvingen hos hannen, og betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: midtskinneleggen har tre sporer, punktøyne finnes, og vingetuppene er meget tilspisset. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt i Sør- og Nord-Norge.

Lokalitet for Oxyethira simplex på en myr nær Mosvatnet i Suldal, Rogaland

Levested og økologi

Arten lever i sig, bekker og små elver. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av august.

Lokalitet for Oxyethira simplex ved Jerosbekken nær Kongsvoll i Oppdal, Sør-Trøndelag