Ceraclea senilis er en middels stor vårflue med smale, ensfarget gråbrune framvinger. Arten er utbredt i Sør-Norge og er også funnet i Finnmark. Larven lever i ferskvannssvamper på steiner eller død ved i bekker og sjøer. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 11,1–14,5 mm, framvinge hunn: 10,1–12,7 mm.

Kjennetegn

Ceraclea senilis er en middels stor vårflue. Hunnen er noe mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er ensfarget gråbrun. Bakvingen er kortere enn framvingen. Hos hannen finnes gaffel 1 og 5 i begge vingepar. Hos hunnen finnes gaffel 1, 3, og 5 i framvingen og gaffel 1 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har tydelige lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er oppsvulmet og litt kortere enn hodet. Maxillepalpen er sterkt hårete og har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment er meget langt, tredje segment er middels langt, fjerde segment er langt, og femte segment er fleksibelt og omtrent like langt som eller noe kortere enn fjerde segment. Skinneleggene har henholdsvis 2, 2 og 2 sporer. Sporene på framskinneleggen er gjerne svært korte.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store Ceraclea-arter, spesielt Ceraclea fulva. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i lavlandet i Sør-Norge og er også funnet i Finnmark.

Lokalitet for Ceraclea senilis ved Trehørningen i Nordmarka i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og sjøer. Larven lever i ferskvannssvamper på steiner eller død ved. Den bygger et buet, portabelt hus av sandkorn.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av august.

Lokalitet for Ceraclea senilis ved Transjøen i Ullensaker, Akershus.