Halesus tesselatus er en middels stor til stor vårflue med svært brede, gulbrune framvinger med mørkere brune tegninger. Arten er utbredt over det meste av landet. Larven lever i bekker, elver og sjøer. Den bygger et rett, portabelt hus av bark og små pinner.

Størrelse

Framvinge hann: 16,2–23,9 mm, framvinge hunn: 17,4–22,5 mm.

Kjennetegn

Halesus tesselatus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er gulbrun med omfattende brune tegninger langs ribbene og midt i cellene. De mørke tegningene midt i cellene tar form av langsgående bånd av sammensmeltede flekker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er brun og noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 3 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten Halesus kan skilles fra andre vårflueslekter på størrelsen og de karakteristiske vingetegningene med langsgående mørke bånd. Halesus tesselatus har mer omfattende og sammenflytende mørke tegninger enn de to øvrige Halesus-artene. Arten skilles lett fra Halesus digitatus på de mørkere vingetegningene og på at antennene er brune, ikke gule. Arten er svært lik Halesus radiatus, men har i snitt noe mer omfattende mørke tegninger. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet.

Levested og økologi

Arten lever i bekker, elver og sjøer. Larven bygger et rett, portabelt hus av bark og små pinner.

Flygetid

Fra begynnelsen av august til midten av oktober.

Lokalitet for Halesus tesselatus ved Strekan i Lunner, Oppland