Triaenodes detruncatus er en liten vårflue med smale, grågule framvinger med svake mørkere prikker. Arten er kun funnet i Finnmark. Larven lever blant rik vegetasjon og røtter i dammer, sjøer og sakteflytende partier i bekker og elver. Den bygger et rett, portabelt hus av små plantebiter ordnet i spiral.

Størrelse

Framvinge hann: 5,9–7,2 mm, framvinge hunn: 6,5–7,5 mm.

Kjennetegn

Triaenodes detruncatus er en liten vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er grågul med svake mørkere prikker. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2 og 5 i finnes i framvingen, gaffel 1 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har lyse og mørke ringer ved basis og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er kraftig og omtrent like langt som hodet. Maxillepalpen er meget lang og har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er omtrent like lange, tredje segment er mye lengre, og fjerde og femte segment er omtrent like lange. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med flere andre små, grågule arter i familien, blant annet Triaenodes unanimis og Leptocerus tineiformis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er kun funnet i Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i dammer, sjøer og sakteflytende partier i bekker og elver med rik vegetasjon. Larven lever blant vegetasjon og røtter. Den bygger et rett, portabelt hus av små plantebiter ordnet i spiral.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av september.

Referanser

Tobias W (1976). Köcherfliegen und Steinfliegen einiger Gewässer in Sör Varanger (Nord-Norwegen). IV. Trianodes detruncatus Martynov neu für Norwegen. Senckenbergiana Biologica 57: 49–53.