Hagenella clathrata er en middels stor vårflue med lyst gulbrune framvinger med mørkere brun retikulering. Arten er funnet rundt Oslofjorden og i Nord-Norge. Larven lever blant mose i grunne pytter på åpne myrer eller i våtmarksområder. Den bygger et buet, portabelt hus av biter av dødt løv.

Størrelse

Framvinge hann: 10,7–14,5 mm, framvinge hunn: 12,0–15,4 mm.

Kjennetegn

Hagenella clathrata er en middels stor vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er svært bred, oval, og lyst gulbrun med mørkere brun retikulering. Den er nærmest hårløs og kan virke skinnende blank. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i framvingen hos begge kjønn, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen hos hannen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen hos hunnen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige og gule, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten ligner flere andre arter i familien, særlig Oligostomis reticulata, men denne har svarte bein mens H. clathrata har gule bein. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er funnet i Nord- og Sentral-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet rundt Oslofjorden og i Nord-Norge.

Lokalitet for Hagenella clathrata ved Kiskvatnet i Misværdalen i Bodø, Nordland.

Levested og økologi

Arten lever i grunne pytter på åpne myrer eller i våtmarksområder. Larven lever blant mose og bygger et buet, portabelt hus av biter av dødt løv.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til midten av juli.