Brachypsyche sibirica er en stor vårflue med smal, spiss framvinge med gulbrunt broket mønster. Arten er i Norge påvist én gang i Oppland. Larven lever i kalde bekker med grunnvann. Den bygger et rett, portabelt hus av tynne barkbiter.

Størrelse

Framvinge hann: 17,3–22,3 mm, framvinge hunn: 19,7–23,8 mm.

Kjennetegn

Brachypsyche sibirica er en stor vårflue. Framvingen er smal med skrå, svakt utskåret vingespiss, og er gulbrun med et karakteristisk, broket mønster av lysere og mørkere flekker. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan minne om enkelte andre store Limnephilidae-arter, særlig Nemotaulius punctatolineatus og enkelte arter i slektene Grammotaulius og Limnephilus. Arten kan likevel kjennes igjen på kombinasjonen av størrelsen, de spisse framvingene og det karakteristiske vingemønsteret.

Totalutbredelse

Arten har en nordlig palearktisk utbredelse. I Europa er den bare funnet i Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er kun påvist én gang i Norge: i Lom i Oppland i 1963. Det er sannsynlig at arten kan forekomme i Troms og Finnmark, da den er funnet flere steder nær grensen på svensk og finsk side.

Levested og økologi

Arten lever i kalde bekker med grunnvann. Larven bygger et rett, portabelt hus av tynne barkbiter.

Flygetid

Arten overvintrer som voksen. Den begynner å fly i slutten av august og fortsetter frem til snøen kommer. Deretter flyr den igjen om våren frem til juni. Det er rapportert at arten også kan være ute og fly på milde vinterdager.

Referanser

Elven H og Andersen T (2020). First record of Brachypsyche sibirica (Martynov, 1924) (Trichoptera, Limnephilidae) from Norway. Norwegian Journal of Entomology 67(1), 5–7.