Grammotaulius nitidus er en middels stor til stor vårflue med smale, spisse, lyst stråfargede framvinger med små brune flekker. Arten er funnet på et par kystnære lokaliteter i Sør-Norge. Larven lever blant vegetasjon i pytter og småvann. Den bygger et rett, portabelt hus av lange, overlappende plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 16,8–20,6 mm, framvinge hunn: 18,6–20,2 mm.

Kjennetegn

Grammotaulius nitidus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er smal og spiss, lyst stråfarget med spredte, lyst brunlige små flekker. Bakvingen er noe kortere enn framvingen og har en tydelig mørk stripe langs bakkanten av gaffel 2. Dette trekket er karakteristisk for slekten. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Artene i slekten Grammotaulius kan kjennes igjen på den mørke stripen i tuppen av bakvingen. Grammotaulius nitidus er svært lik Grammotaulius nigropunctatus, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. De to artene kan skilles fra Grammotaulius signatipennis ved at de har mer ensfargede vingetegninger.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den finnes over det meste av Europa nord til Danmark, Sør-Sverige og Sør-Norge.

Utbredelse i Norge

Arten har kun blitt funnet på én lokalitet i Vestfold og én lokalitet i Agder.

Levested og økologi

Arten lever i pytter og småvann. Larven lever blant vegetasjonen på bunnen. Den bygger et rett, portabelt hus av lange, overlappende plantedeler.

Flygetid

Fra slutten av juli til august.

Referanser

Andersen T og Søli GEE (1987). Grammotaulius nitidus (Müller, 1764) (Trich., Limnephilidae), a new caddis fly for Norway. Fauna Norvegica Series B 34: 139.