Plectrocnemia conspersa er en middels stor vårflue med brede, gråbrune, spraglete framvinger. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever hovedsakelig i bekker, men kan også finnes på steinete strender i sjøer. Den spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested.

Størrelse

Framvinge hann: 9,9–12,3 mm, framvinge hunn: 11,0–13,3 mm.

Kjennetegn

Plectrocnemia conspersa er en middels stor vårflue. Hunnen er gjerne noe større enn hannen. Framvingen er bred, gråbrun og spraglete. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er gjerne noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er meget korte og kraftige, tredje segment langt, fjerde segment kortere enn tredje, femte segment omtrent like langt som de øvrige segmenter til sammen og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 3, 4 og 4 sporer. Bakkroppen har et trådaktig filament på hver side av det femte bukleddet.

Forvekslingsarter

Familien kan kjennes igjen på det trådaktige filamentet på hver side av det femte bukleddet. Slekten kan skilles fra øvrige slekter i familien unntatt Polycentropus på kombinasjonen av gafler i fram- og bakvingen (1, 2, 3, 4, 5 + 1, 2, 5), og kan skilles fra Polycentropus på at bakvingen har diskcelle. Arten er i snitt tydelig større enn øvrige arter i familien.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt over hele landet.

Lokalitet for Plectrocnemia conspersa ved Nuggerud i Østmarka i Oslo

Levested og økologi

Arten lever hovedsakelig i bekker, men kan også finnes i sjøer med steinete strender. Larven spinner et fastsittende traktformet fangstnett som ender i et rørformet skjulested hvor larven har tilhold.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av september.

Lokalitet for Plectrocnemia conspersa ved Anfinnsbrue på Dovre, Oppland