Erotesis baltica er en liten vårflue med smale, ensfarget gulgrå framvinger. Arten er funnet noen få steder på Sør- og Østlandet. Larven lever blant rik vegetasjon i elver og sjøer. Den bygger et rett, portabelt hus av plantebiter som er ordnet i to spiraler som går i motsatt retning.

Størrelse

Framvinge hann: 6,4–8,7 mm, framvinge hunn: 6,1–7,4 mm.

Kjennetegn

Erotesis baltica er en liten vårflue. Hunnen er gjerne litt mindre enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er ensfarget gulgrå. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i framvingen, gaffel 1 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen er ensfarget og mer enn dobbelt så lang som framvingen. Første antenneledd er litt kortere enn hodet. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte og omtrent like lange, tredje segment er lengre, fjerde segment er omtrent like langt som første segment, og femte segment er omtrent like langt som eller noe lengre enn tredje segment. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med flere andre relativt ensfargete arter i familien, spesielt Triaenodes bicolor og Triaenodes detruncatus. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Sørøst-, Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder i lavlandet på Østlandet og Sørlandet vest til Agder.

Lokalitet for Erotesis baltica på Risøya i Tvedestrand, Aust-Agder.

Levested og økologi

Arten lever i elver og sjøer med rik vegetasjon. Larven lever blant vegetasjonen og bygger et rett, portabelt hus av plantebiter ordnet i to spiraler som går i motsatt retning.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av august.