Limnephilus extricatus er en middels stor vårflue med smale, jevnt brunspraglete framvinger. Arten er vanlig og utbredt over hele landet. Larven lever i bekker og elver med sand- eller grusbunn, og kan også påtreffes i sjøer uten vegetasjon. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn, unntaksvis av både sandkorn og plantebiter eller helt og holdent av plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 11,2–14,3 mm, framvinge hunn: 12,1–14,0 mm.

Kjennetegn

Limnephilus extricatus er en middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gråbrun til gulbrun med et svakt og jevnt spraglemønster. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre middels store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er vanlig og utbredt over hele landet.

Lokalitet for Limnephilus extricatus ved Finnerud i Nordmarka i Oslo

Levested og økologi

Arten lever i bekker og elver med sand- eller grusbunn, og kan også påtreffes i sjøer uten vegetasjon. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av sandkorn, unntaksvis av både sandkorn og plantebiter eller helt og holdent av plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av mai til begynnelsen av oktober.