Nemotaulius punctatolineatus er en stor til meget stor vårflue med relativt smale, brunlige framvinger med en svak utskjæring i ytterkanten. Arten er utbredt på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag, og finnes spredt nordover til Finnmark. Larven lever blant vegetasjon og dødt løv i sjøer og dammer med stillestående eller svakt rennende vann. Den bygger et portabelt hus av lange biter av plantemateriale som overlapper hverandre.

Størrelse

Framvinge hann: 20,5–25,1 mm, framvinge hunn: 23,0–26,6 mm.

Kjennetegn

Nemotaulius punctatolineatus er en stor til meget stor vårflue. Framvingen er relativt smal og brunlig med svake lysere tegninger. Vingespissen har ofte en diffus mørk lengdestrek. Framvingens ytterkant har en svak utskjæring nær bakhjørnet. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten ligner andre brune, smalvingete Limnephilidae-arter, men er større enn de fleste artene den kan forveksles med. Utskjæringen i framvingens ytterkant er et bra kjennetegn på denne arten samt Glyphotaelius pellucidus.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag, og finnes spredt nordover til Finnmark.

Levested og økologi

Arten lever i sjøer og dammer med stillestående eller svakt rennende vann. Larven lever blant vegetasjon og dødt løv. Den bygger et portabelt hus av lange biter av plantemateriale som overlapper hverandre.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av august.