Chimarra marginata er en liten vårflue med smale, gråsvarte framvinger med skarpt gule vingekanter og strektegninger. Arten finnes på Østlandet og Sørlandet vestover til Rogaland. Larven lever i hurtigrennende partier med steinsubstrat i mindre elver og bekker hvor den konstruerer et rørformet fangstnett festet til steiner.

Størrelse

Framvinge hann: 6,0–6,9 mm, framvinge hunn: 6,6–8,5 mm.

Kjennetegn

Chimarra marginata er en liten vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er smal og butt med gråsvart grunnfarge og skarpt gule vingekanter og strektegninger. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3, 4 og 5 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første segment er kort, andre segment meget langt, tredje segment litt kortere enn andre, fjerde segment kort, femte segment litt kortere enn tredje og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 1, 4 og 4 lange distinkte sporer.

Forvekslingsarter

De skarpt gule vingekantene og strektegningene er helt karakteristiske for arten. Ingen andre norske vårfluer har lignende tegninger.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt i sørlige deler av Fennoskandia, på de Britiske øyer og i vestlige deler av Sentral- og Sør-Europa.

Utbredelse i Norge

Arten finnes på Østlandet og Sørlandet vestover til Rogaland.

Hanner av Chimarra marginata tiltrukket av en hunn

Arten kan ha masseopptredener langs bekker, og hannene vil ofte flokke seg flere sammen rundt ubefruktede hunner.

Levested og økologi

Arten lever i hurtigrennende partier med steinsubstrat i mindre elver og bekker. Den kan tidvis ha masseopptredener. Hannene vil ofte flokke seg flere sammen rundt ubefruktede hunner på steinene langs bredden. Larven konstruerer et rørformet fangstnett festet til steiner. Nettet er meget finmasket og fanger opp små organiske partikler som larven lever av.

Flygetid

Fra midten av juni til tidlig august.

Lokalitet for Chimarra marginata ved Lysakerelva i Oslo