Potamophylax latipennis er en middels stor til stor vårflue med bred, mørkt gråbrun framvinge med svake, langsgående gulbrune streker. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i bekker og små elver og kan også forekomme i sjøer. Den bygger et portabelt hus av sandkorn, med eller uten innslag av plantemateriale.

Størrelse

Framvinge hann: 16,2–22,2 mm, framvinge hunn: 18,1–23,5 mm.

Kjennetegn

Potamophylax latipennis er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er bred med avrundet vingespiss, og er mørkt gråbrun med en gulbrun tegning på midten og med vanligvis noen mer eller mindre tydelige, langsgående gulbrune streker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på de mørke framvingene med mer eller mindre tydelige, lyse strektegninger. Arten er svært lik de to andre artene i slekten, Potamophylax cingulatus og Potamophylax nigricornis. Den har vanligvis noe mørkere grunnfarge og mindre utbredte lyse tegninger enn disse, men dette er ikke sikre skilletegn. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Potamophylax latipennis ved Trofors i Grane, Nordland

Levested og økologi

Arten lever i bekker og små elver og kan også forekomme i sjøer. Larven bygger et portabelt hus. På det siste larvestadiet (stadium V) lages huset kun av sandkorn. På larvestadium III og IV kan huset også ha innslag av plantemateriale.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til begynnelsen av oktober.

Lokalitet for Potamophylax latipennis ved Strekan i Lunner, Oppland