Chaetopteryx villosa er en liten til middels stor vårflue med svært brede, brune framvinger med spredte, stive, utstående hår. Arten hybridiserer med Chaetopteryx sahlbergi, og de to artene kan være svært vanskelige å skille. Chaetopteryx villosa er utbredt over hele landet. Larven lever gjerne på steinbunn i bekker og små elver. Den bygger et svakt buet, portabelt hus av plantedeler og sandkorn.

Størrelse

Framvinge hann: 5,5–9,9 mm, framvinge hunn: 5,8–13,7 mm.

Kjennetegn

Chaetopteryx villosa er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er svært bred med avrundet vingespiss, og er brun med spredte, stive, utstående hår. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er omtrent like lang som framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 3 sporer hos hannen og 1, 3 og 3 sporer hos hunnen.

Hunn av Chaetopteryx villosa

Arten er en av de seneste vårfluene om høsten og er gjerne aktiv også etter at den første snøen har falt

Forvekslingsarter

Arten er svært lik Chaetopteryx sahlbergi og Annitella obscurata, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene. Chaetopteryx villosa hybridiserer i tillegg med Chaetopteryx sahlbergi, og genitaliene til hybridene er gjerne intermediære mellom de to rene artene.

Lokalitet for Chaetopteryx villosa ved Solberg på Ellingsrud i Oslo

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i Sørvest-, Mellom- og Nord-Europa, inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet. Hybrider mellom Chaetopteryx villosa og Chaetopteryx sahlbergi er funnet i indre deler av Sør-Norge og i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever gjerne i bekker og små elver med steinbunn. Larven bygger et svakt buet, portabelt hus av plantedeler og sandkorn. Det siste larvestadiet (stadium V) benytter ofte kun sandkorn. De voksne er dårlige flygere.

Flygetid

Fra begynnelsen av september til desember. Arten er en av de aller seneste vårfluene på høsten. De voksne viser seg gjerne først etter den første nattefrosten, og fortsetter helt til snøen kommer i november eller desember. Man kan av og til finne aktive individer på snøen.

Lokalitet for Chaetopteryx villosa ved utløpet av Kleivbekken på Sundvollen i Hole, Buskerud