Triaenodes simulans er en liten vårflue med smale, grålige framvinger med mørkere tegninger og en lys flekk langs bakkanten. Arten er funnet i Sørøst-Norge, først og fremst i kystnære områder. Larven lever blant vegetasjonen i bekker og elver. Den bygger et rett, portabelt hus av små plantebiter ordnet i spiral.

Størrelse

Framvinge hann: 5,9–8,2 mm, framvinge hunn: 6,9–9,1 mm.

Kjennetegn

Triaenodes simulans er en liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er grålig med mørkere tegninger og med en lys flekk langs bakkanten. Gaffel 1, 2 og 5 i finnes i framvingen, gaffel 1 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har lyse og mørke ringer og er mer enn dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Første antenneledd er kraftig og omtrent like langt som hodet. Maxillepalpen er meget lang og har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er omtrent like lange, tredje segment er mye lengre, og fjerde og femte segment er omtrent like lange. Skinneleggene har henholdsvis 1, 2 og 2 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan forveksles med flere andre små, grålige arter i familien, som Triaenodes reuteri og Leptocerus tineiformis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Sørøst-, Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt i Sørøst-Norge, først og fremst i kystnære områder.

Levested og økologi

Arten lever i bekker og elver. Larven lever blant vegetasjonen. Den bygger et rett, portabelt hus av små plantebiter ordnet i spiral.

Flygetid

Fra slutten av juni til slutten av august.