Hydroptila tineoides er en meget liten vårflue med smale, grå, mer eller mindre hvitmønstrede framvinger. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i innsjøer og større elver med steinete bunn, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,4–3,2 mm, framvinge hunn: 2,7–3,6 mm.

Kjennetegn

Hydroptila tineoides er en meget liten vårflue. Hunnen er ofte litt større enn hannen. Framvingen er smal og vanligvis grå med hvite tegninger, men kan også være ensfarget grå. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har moderat spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er kraftig redusert. Hodet mangler punktøyne. Antennen er betydelig kortere enn framvingen og er lysegrå med mørkere tupp, eller ensfarget grå. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 4 sporer.

Hunn av Hydroptila tineoides

Mørk fjellform.

Hunn av Hydroptila tineoides

Mørk fjellform.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien ved at midtskinneleggen kun har to sporer, mot tre hos de øvrige slektene. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Lokalitet for Hydroptila tineoides ved Ferisfjorden i Vestre Slidre, Oppland

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer og større elver med steinete bunn. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til begynnelsen av september. I Sør-Norge kan den antagelig ha to generasjoner i året.

Lokalitet for Hydroptila tineoides ved bredden av Mjøsa i Stange, Hedmark