Limnephilus picturatus er en liten til middels stor vårflue med smale, gulbrune framvinger med lyse og mørkere felter. Enkelte eksemplarer, særlig hanner, kan være nesten ensfarget gulbrune. Arten er funnet på Østlandet og i Nord-Norge. Larven lever blant vegetasjon i dammer og temporære pytter, hovedsakelig i myrområder. Den bygger et portabelt hus av lange, overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 8,7–12,4 mm, framvinge hunn: 8,4–13,9 mm.

Kjennetegn

Limnephilus picturatus er en liten til middels stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er gulbrun med lyse og mørkere felter. Enkelte eksemplarer, særlig hanner, kan være nesten ensfarget gulbrune. Vingemerket (pterostigma) er oftest tydelig og mørkt. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Hos hannen har ribbe R2 en mørk utvidelse på midten som er besatt med korte, mørke hår. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre små til middels store Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den finnes i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder på Østlandet samt i Nord-Norge.

Levested og økologi

Arten lever i dammer og temporære pytter, hovedsakelig i myrområder. Larven lever blant vegetasjonen og bygger et portabelt hus av lange, overlappende plantebiter.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til slutten av september. I Nord-Norge begynner arten først å fly i juli.