Mystacides longicornis er en liten vårflue med smale, vanligvis mørkebrune framvinger med brede gule tverrstriper. Arten er utbredt på Sør- og Østlandet og er funnet spredt nord til Finnmark. Larven lever på sand- og mudderbunn i bekker, elver, dammer og sjøer, ofte blant vegetasjon eller død ved. Den bygger et rett eller svakt buet, portabelt hus av sandkorn og små pinner, barnåler eller andre plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 7,0–9,5 mm, framvinge hunn: 7,7–9,6 mm.

Kjennetegn

Mystacides longicornis er en liten vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er mørkebrun med brede grågule tverrstriper. Unntaksvis kan arten være ensfarget grågul. Bakvingen er kortere enn framvingen. Gaffel 1 og 5 i finnes i begge vingepar. Diskcelle og mediancelle finnes i framvingen, mangler i bakvingen. Hodet mangler punktøyne. Antennen har lyse og mørke ringer ved basis og er omtrent dobbelt så lang som framvingen hos hannen, noe kortere hos hunnen. Maxillepalpen er lang og kraftig hårete. Den har fem segmenter hos begge kjønn. Andre segment er litt lengre enn første, tredje segment er meget langt, og fjerde og femte segment er en god del kortere enn tredje segment. Skinneleggene har henholdsvis 0, 2 og 2 sporer.

Hann av Mystacides longicornis

Framvingene har vanligvis tydelige mørke og lyse tverrbånd, men kan unntaksvis være ensfargete som her.

Forvekslingsarter

Arten kjennes vanligvis lett igjen på de mørkebrune framvingene med brede grågule tverrstriper. Slitte eller ensfargete individer kan dog forveksles med andre arter i familien. For sikker bestemmelse bør man likevel undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Østlandet og er funnet spredt i resten av landet nord til Finnmark.

Lokalitet for Mystacides longicornis ved Bogstadvann i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i bekker, elver, dammer og sjøer med sand- og mudderbunn. Larven lever på bunnen, ofte blant vegetasjon eller død ved. Den bygger et rett eller svakt buet, portabelt hus av sandkorn og små pinner, barnåler eller andre plantedeler.

Flygetid

Fra midten av juni til begynnelsen av september.