Wormaldia occipitalis er en liten vårflue med smale, ensfarget mørkebrune framvinger. Arten er funnet noen få steder i Telemark, Rogaland og Hordaland. Larven lever i hurtigrennende sig og bekker med steinsubstrat, gjerne på kalkgrunn. Den konstruerer et rørformet fangstnett festet til steiner.

Størrelse

Framvinge hann: ca. 6 mm, framvinge hunn: ca. 7 mm.

Kjennetegn

Wormaldia occipitalis er en liten vårflue. Hunnen er noe større enn hannen. Framvingen er smal, butt og ensfarget mørkebrun. Indre del av framvingen har tallrike utstående hår som skråner innover mot vingefestet. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes i begge vingepar, mediancelle kun i framvingen. Hodet har punktøyne. Antennen er like lang som eller noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Første og andre segment er korte, tredje segment lengre enn første og andre til sammen, fjerde segment omtrent halvparten så langt som tredje, femte segment litt lengre enn tredje og artikulert. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 lange distinkte sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan forveksles med flere andre små, mørke vårfluer, særlig med arter i familiene Beraeidae og Psychomyiidae. Slekten kan imidlertid som regel kjennes igjen på de opprette hårene i indre delen av framvingen. Arten er svært lik Wormaldia subnigra. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet noen få steder i Telemark, Rogaland og Hordaland.

Lokalitet for Wormaldia occipitalis ved Dammane i Brevik i Porsgrunn, Telemark.

Levested og økologi

I Norge er arten funnet i hurtigrennende sig og bekker med steinsubstrat, gjerne på kalkgrunn. Larven konstruerer et rørformet fangstnett festet til steiner. Nettet er meget finmasket og fanger opp små organiske partikler som larven lever av.

Flygetid

Juni og juli