Potamophylax cingulatus er en middels stor til stor vårflue med bred, mørkt gråbrun framvinge med langsgående gulbrune streker. Arten er utbredt over hele landet. Larven lever i bekker og små elver. Den bygger et portabelt hus av sandkorn med innslag av bark eller andre plantedeler.

Størrelse

Framvinge hann: 14,5–21,3 mm, framvinge hunn: 14,7–20,7 mm.

Kjennetegn

Potamophylax cingulatus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er bred med avrundet vingespiss, og er mørkt gråbrun med en gulbrun tegning på midten og med mer eller mindre tydelige, langsgående gulbrune streker. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Hann av Potamophylax cingulatus

Form med uvanlig framtredende lyse tegninger

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på de mørke framvingene med mer eller mindre tydelige, lyse strektegninger. Arten er svært lik Potamophylax latipennis og Potamophylax nigricornis. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt over hele Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over hele landet.

Hann av Stenophylax permistus

Kontrastrik form

Levested og økologi

Arten lever i bekker og små elver. Larven bygger et portabelt hus av sandkorn med innslag av bark eller andre plantebiter. På larvestadium II og III bygger den gjerne huset utelukkende av plantemateriale.

Flygetid

Fra begynnelsen av juli til slutten av september.

Lokalitet for Potamophylax cingulatus ved Holmvatnet i Gildeskål, Nordland