Et av svært få bilder av Calycidoris guentheri, tatt med film under feltarbeid i Alaska på 1990-tallet.

Calycidoris guentheri er en arktisk art som vi bare har funn av ved Svalbard i våre farvann.

Kjennetegn

Calycidoris guentheri er en art som kan bli opptil 30 mm lang. Den har en forhøyet og oval kroppsform der hele kroppen er dekket av en kappe. Kappa er bred og tett besatt med lange, myke og koniske kappetuberkler. Kappetuberklene er flere og sitter tettere mot kanten på kappa enn mot midten på ryggsiden. Foten er nesten like bred som kappa. Hodet er bredt og dratt ut til sidene til lobeformede munntentakler.

Rinoforene er korte og koniske, lamellate og retraktile (de kan trekkes inn) i egne rinoforlommer. Rinoforlommene har en bølgete kant. Gjellebusken er retraktil i en egen gjellegrop, og består av 18 til 23 enkle pinnate gjeller som sitter i en oval krans omkring den anale papillen.

Kroppsfargen er hvit til gulhvit med antydning av rosa eller lilla flekker på ryggsiden. Rinoforene og gjellebusken er gulhvite.

Utbredelse

Arten har en arktisk utbredelse fra Svalbard og helt øst til Tsjuktsjerhavet. Funnene ved Svalbard er fra slutten av 1800-tallet.

Levesett

Det finnes ingen opplysninger om artens biologi. Den er funnet fra 9 til 270 meters dyp.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan eggmassen til Calycidoris guentheri ser ut.

Forvekslingsarter

Arten er unik ved sine mange og lange koniske kappetuberkler, og gulhvite rinoforer og gjellebusk. Den minner mest om Acanthodoris pilosa som også har lange kappetuberkler, men A. pilosa har langt færre kappetuberkler og svært lange rinoforer, sammenlignet med Calycidoris guentheri.

Etymologi

Slektsnavnet Calycidoris kombinerer den gamle samlebetegnelsen Doris med formen på kappetuberklene fra det latinske calyx som betyr knopp.

Artsnavnet guentheri gav Abraham til ære for sin kollega Dr. Albert Günther (1830-1914) som var kurator ved British Museum of Natural History.

Kommentarer

Arten er kun funnet tre ganger på Svalbard på slutten av 1800-tallet. Den er funnet flere ganger i nyere tid i det øvrige utbredelsesområdet fra Karahavet til Tsjuktsjerhavet.

Calycidoris guentheri har en kombinasjon av karakterer som finnes hos flere grupper innen Onchidoridoidea. Abraham skrev i sin beskrivelse i 1876: «This genus resembles Acanthodoris and Lamellidoris, especially the latter. […] It must therefore be considered intermediate». Det er sannsynlig at den vil være vanskelig å skille fra flere andre arter. Det er så langt ikke funnet andre arter i familien ved Svalbard.

Kilder

Abraham PS (1876). Notes on some genera of nudibranchiate Mollusca, with notices of a new genus and some hitherto undescribed species, in the collection of the British Museum. Annals and Magazine of Natural History 4(18): 132–146.

Krause A (1892). Mollusken von Ost-Spitsbergen. Zoologische Jahrbücher. Abteilung für Systematik, Geographie und Biologie der Tiere 6: 339–374.

Roginskaya IS (1972). Calycidoris guentheri (Gastropoda, Nudibranchia). Taxonomy and distribution. Zoologicheskii Zhurnal 51(6): 913–918.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Calycidoris guentheri Abraham, 1876. www.artsdatabanken.no/Pages/329233. Nedlastet <dag/måned/år>