Goniodoris nodosa er en av de vanligste nakensneglene i bunnen av tareskogen langs norskekysten, der den beiter på sekkdyr. Den er lett å kjenne igjen som en liten hvit snegle med tydelig redusert kappe på oversiden av kroppen.

Ett individ legger egg, to andre parer seg. Arten samles ofte i mengder når tiden er inne. 

Kjennetegn

Goniodoris nodosa er en liten og hvit art nakensnegl som lyser opp i tareskogen. Den kan bli opptil 30 mm lang og er ganske karakteristisk med en redusert kappe som kun dekker oversiden av kroppen som et lite miniskjørt, der både hodet og halen tydelig titter fram. Kanten på den reduserte kappa er bølgete med et lite innsnitt bak gjellebusken. Langs midtlinjen på ryggen går en kjøl med 1 til 2 tydelige rekker med tuberkler på hver side. Fargen på kroppen er hvit med gult eller rødlig skjær, og den er dekket med bittesmå hvite eller svovelgule prikker. Området rundt rinoforene og gjellebusken er fargeløst. Gjellebusken er stor med opptil 13 gjellegreiner og har samme farge som kroppen.

Goniodoris nodosa tilhører familien Goniodorididae som er en gruppe doride nakensnegler uten heldekkende kappe, men hvor restene av kappa er formet som en rand besatt med forlengede papiller.

Arten kan kjennes igjen på den hvite fargen og den bølgete kanten som går rundt ryggen. 

Utbredelse

Arten er utbredt langs den atlantiske kysten av Spania og Frankrike, de Britiske øyer og Færøyene og langs hele norskekysten nord til Varangerfjorden.

Levesett

Goniodoris nodosa finner vi hovedsakelig i tareskogen ned mot 20 meters dyp, der den som juvenil beiter på gelatinøse mosdyr som Alcyonidium, og der den som voksen spiser sekkdyr, som for eksempel Botryllus, Dendrodoa og Diplosoma. Eggene legges i flate pølseformete halvsirkler på bunnen. 

Goniodoris nodosa spiser sjøpunger (sekkdyr), men dette individet har forvillet seg opp i en hydroide. 

Forvekslingsarter

Goniodoris nodosa er en karakteristisk art som ikke lett forveksles med andre. Nærmeste slektning er Goniodoris castanea, men denne arten er mørkebrun og har en kappekant som krøller seg oppover langs hele ryggsiden.

Etymologi

Navnet til slekta Goniodoris kommer fra gresk gonio som betyr vinkel eller kant. Doris er et navn fra gresk mytologi der Doris var en havnymfe som var datter av havgudene Oceanus og Tethys.

Artsnavnet nodosa kommer fra latin og betyr knudrete.

YouTube video: Film av Goniodoris nodosa

Goniodoris nodosa filmet på vestkysten av Irland. Arten finnes nord til Varangerfjorden.

Kilder

Picton B og Morrow C (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Goniodoris nodosa (Montagu, 1808). www.artsdatabanken.no/Pages/300866. Nedlastet <dag/måned/år>.