Atalodoris pusilla er en veldig liten nakensnegl med flat og rund kropp, som lever på skorpedannende mosdyr på hardbunn. Den er uvanlig og funnet sporadisk langs norskekysten.

Kjennetegn

Atalodoris pusilla er en art som kan bli opptil 9 mm lang. Den har en flat og rund kroppsform der hele kroppen er dekket av en kappe. Kappa er bred og regelmessig besatt med små og koniske kappetuberkler som er butte i tuppen. Kappetuberklene blir mindre i størrelse ut mot kanten på kappa. Kalknåler er til stede i kappa og kappetuberklene, men er lite synlige på grunn av den ytre pigmenteringen.

Øverst på kappa over hodet sitter rinoforene, som er lange og kraftige med en avskåret spiss i tuppen. De har opptil 9 skråstilte lameller som dekker nesten hele rinoforen. Rinoforene kan delvis trekkes inn i egne lommer i kappa, og er omkranset av de vanlige kappetuberklene. Bakerst på kappa over halen sitter gjellebusken som omkranser den anale papillen som en rosett. Gjellebusken har opptil 9 pinnate gjeller, det vil si enkle fjærformede gjeller uten forgreininger. Gjellebusken er retraktil, men ikke i en egen lomme.

Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit, gulbrun eller lys gul. Ytre pigmentering består av svartbrune til sorte prikker på kappa og kappetuberklene, tettest mot midten på ryggen og med mindre pigmentering ut mot kanten på kappa. Kappetuberklene kan ha hvit pigmentering ved basis. Rinoforene og gjellebusken er hvite, der gjellebusken har et hvitt felt som omkranser denne.

Atalodoris pusilla er svært liten og kan være vanskelig å finne. 

Utbredelse

Arten har sin hovedutbredelse langs de Britiske øyer. Det er gjort sporadiske funn fra den atlantiske kysten av Spania og Frankrike, samt vestkysten av Sverige. Langs norskekysten er den sporadisk funnet fra Drøbaksundet og nord til Hammerfest.

Levesett

Atalodoris pusilla lever på grunt vann på hardbunn ned til 120 meters dyp der den beiter på ulike arter skorpedannende mosdyr i slektene Amphiblestrum, Callopora, Escharella, Microporella og Schizomavella. Thompson & Brown (1994) bemerker at arten langs de Britiske øyer er funnet i områder med mye vannbevegelse og havstrømmer.

Den hvite eggstrengen er svært tynn, og legges i en tett spiral med opptil ni omdreininger. Eggene ligger 2–3 i bredden, og eggmassen inneholder opptil 480 egg. Ved de Britiske øyer er egglegging observert fra februar til mai. Der er det også observert at arten har én generasjon pr. år og lever i opptil 14 måneder.

Forvekslingsarter

Atalodoris pusilla og Atalodoris oblonga kan ligne litt på hverandre fordi er hvite med mørke prikker og flekker, og de skiller seg godt ut ifra de andre artene av Atalodoris fordi de mangler dekkende brun pigmentering. Atalodoris pusilla er dominerende sort på ryggsiden med tydelige hvite rinoforer og gjellebusk, mens A. oblonga er hvit med noen få mørke flekker. Ser vi på kappetuberklene, så har A. pusilla små koniske og butte kappetuberkler, mens A. oblonga har små koniske og sylindriske kappetuberkler som er flate i tuppen med utstående spikler.

Etymologi

Atalodoris er sammensatt av Atalo, som kommer fra gresk og betyr "ungdommelig, ung", og Doris, som er en havnymfe i gresk mytologi; datter av havgudene Oceanus og Tethys. Slekta Doris er kjent fra tidligere, og navnet er muligens gitt i betydningen "en ny Doris".

Artsnavnet pusilla kommer fra latin og betyr liten.

Kilder

Alder J og Hancock A (1845-1855). A monograph of the British nudibranchiate Mollusca: with figures of all the species. The Ray Society, London. 560s.

Evertsen J og Bakken T (2013). Diversity of Norwegian sea slugs (Nudibranchia): new species to Norwegian coastal waters and new data on distribution of rare species. Fauna norvegica 32: 45–52. 

Hallas J og Gosliner TM (2015). Family matters: The first molecular phylogeny of the Onchidorididae Gray, 1827 (Mollusca, Gastropoda, Nudibranchia). Molecular Phylogenetics and Evolution 88: 16–27.

Picton BE og Morrow CC (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of Opisthobranch Molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Atalodoris pusilla (Alder & Hancock, 1845). www.artsdatabanken.no/Pages/313932. Nedlastet <dag/måned/år>.