Tergipes tergipes er en liten art som er vanlig å finne blant hydrozoer på tareblad. Den finnes langs hele norskekysten nord til Finnmark.

Kjennetegn

Tergipes tergipes er en bitteliten nakensnegl som bare blir opptil 8 mm lang. Kroppen er smal og snegleformet, der cerata sitter enkeltvis på hver side av ryggen, med opp til 5 cerata på hver side. De to første cerata sitter rett overfor hverandre, og de andre sitter alternerende. Foten er smalere enn kroppen, og har en lang og smal hale. Munntentaklene er mye kortere enn rinoforene. Kroppsfargen er gjennomsiktig slik at de indre organene er tydelige. Den eneste fargen kommer fra de grå tarmkanalene som synes som et sikksakk-mønster på ryggen og i cerata. Den eneste ytre pigmenteringen er en rødbrun stripe ved basis av rinoforene, som også går noe bakover langs disse.

Denne arten er unik fordi cerata sitter enkeltvis på hver side, ikke i par som hos andre nakensnegler. 

Utbredelse

Arten har en amfiatlantisk utbredelse fra Newfoundland til New Jersey, og fra Svartehavet og Middelhavet nordover til de Britiske øyer, Østersjøen og nord til Island. Den er også rapportert fra Brasil. Langs norskekysten er den funnet fra Oslofjorden nord til Finnmark. Det antas at arten trolig har spredd seg med påvekst på skipsskrog. 

Levesett

Tergipes tergipes lever på grunt vann og i fjæresonen, og lever på et mangfold av forskjellige hydrozoer på ulike bunntyper og substrater. Den er funnet på hydrozoer i slektene Sarsia, Clava, Aglaophenia, Bougainvillia, Laomedea, Gonothyraea, Hartlaubella, Obelia, og Rhizocaulus.

Arten kan tilpasse seg store variasjoner i saltholdighet. Fra Nederland er det rapportert at den finnes i brakkvannsområder med så lav saltholdighet som 10 ‰. Denne evnen, samt at den lever i assosiasjon med mange ulike arter hydrozoer, har bidratt til den store utbredelsen.

Den gjennomskinnelige eggmassen er oval eller eggformet, og inneholder hvite kapsler med opptil 100 egg. Den legges på stilken til hydrozoene arten spiser på, og ofte er det lettere å se eggmassene fra denne arten, enn selve nakensneglen. Reproduksjonstiden er svært kort. Eggene klekkes etter bare en ukes tid, og fra Nederland er det rapportert at den nye generasjonen reproduserer etter bare fem uker. Eggmassen kan forøvrig ligne mye på eggene til Eubranchus exiguus

Arten er liten og kan være vanskelig å få øye på. Ofte er det lettere å se etter eggene, som legges blant hydrozoene. 

Forvekslingsarter

Tergipes tergipes er unik i å bare ha enkeltvise cerata på hver side av ryggen, der de siter alternerende på hver side. Både Eubranchus exiguus og Eubranchus rupium har en tilsvarende synlig tarmkanal på ryggen, men disse har to til tre cerata i knipper langs begge sider av ryggen.

Etymologi

Tergipes kommer fra de to latinske ordene tergum som betyr rygg, og pes som betyr fot. En ryggfoting altså, fordi man tidligere trodde at ryggsidens cerata var føtter og nakenseglene gikk på havbunnen med disse.

Bergh (1860) forteller om denne misforståelsen i sin artikkel der han beskriver nesleceller hos nakensnegler og hvordan cnidosekkens åpninger hos Tergipes tergipes ble oppfattet som sugeskåler: «Allerede Linné og O. F. Müller havde hos flere Aeolidieformer ude i Spidsen af Papillerne bemærket en lille Sæk, som faldt i Öinene ved sine hvidlige, fra den övrige Papil afstikkende Farve. Samme viste sig især tydelig hos den af Forskål beskrevne Limax tergipes og der endog med en tydelig ytre Aabning; denne sidste blev her ikke alene av Forskål, men av Cuvier og Oken opfattet som en lille Sugeskaal, ved Hjelp af hvilken Dyret bevægede sig paa Papillerne med Bugen opad som paa Födder, en antagelse, som Artsnavnet, det senere Slægtsnavn, har bevaret.»

Tergipes tergipes finnes på et stort antall forskjellige hydrozoer. 

YouTube video: Film av Tergipes tergipes

Dette klippet viser larvene til Tergipes tergipes, først inni eggene og deretter etter at de har klekket.

Kilder

Bergh LSR (1860). Om Forekomsten af Neldfiim hos Mollusker. Videnskabelige Meddelelser fra den Naturhistoriske Forening, Kjöbenhavn, 309–331.

Løyning P (1927). Nudibranchs from Bergen, collected in the neighbourhood of the Biological Station at Herdla. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 65: 243–264.

Camara S, Carmona L, Cella K, Ekimova I, Martynov A og Cervera JL (2014). Tergipes tergipes (Forskål, 1775) (Gastropoda: Nudibranchia) is an amphiatlantic species. Journal of Molluscan Studies, 80:642–646.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of Opisthobranch Molluscs, vol. II. The Ray Society, London. 229s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Tergipes tergipes (Forsskål in Niebuhr, 1775). www.artsdatabanken.no/Pages/308066. Nedlastet <dag/måned/år>.