Beskrivelse

Hatthudshyfer, sporer, cheilocystidier og stilkhudshyfer med endeceller.

Flekkhette er en forholdsvis stor hettesopp med en brun til hvitaktig hatt dekket med brune flekker og en svært skjør, grå til brun stilk med et hvitfnokket eller sølvgrått dekke. Den vokser på bakken, ofte i store grupper, og kan finnes både i løv- og barskog. Mikroskopisk karakteriseres den av glatte hatthudshyfer, glatte cheilocystidier med en eller få grove utvekster og temmelig avlange sporer. Flekkhette forekommer om høsten og er vanlig i alle landsdeler.