Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Hatthudshyfe, 3. Stilkhudshyfe. 

Brunkanthette er en mellomstor hettesopp som gjerne finnes i åpen grasmark. Den kan være svært variabel, men hatten er oftest brunlig med en tone av gult, oliven, rosa eller rødt. Skiveeggen er farget med samme tone. Den har ofte en svak nitrøs lukt, men kan også være luktfri. Cheilocystidiene er gjerne spoleformede med lange, fingeraktige utvekster. Den nærmeste forvekslingsarten er gulhette, som kan være temmelig lik både makroskopisk og mikroskopisk. Noen mykologer anser dem til og med for å være samme art. Gulhette er imidlertid blekere og mer gul i fargene. Den har en sitrongul til hvitaktig skiveegg, mens skiveeggen hos brunkanthette har en eller annen variant av brunt. Gulhette og brunkanthette kan også skilles mikroskopisk, selv om forskjellene kan synes marginale. Cheilocystidiene er mer variable hos brunkanthette og har mer typisk fingeraktige utvekster. Den mangler caulocystidier, mens de er temmelig tallrike hos gulhette. I tillegg har de to artene forskjellig økologi. Brunkanthette forekommer om høsten og er relativt vanlig på egnede lokaliteter.

Forvekslingsarter