Beskrivelse

Hatthudshyfer, cheilocystidier, basidium, sporer, stilkhudshyfer og caulocystidier.

Sumpreddikhette er en mellomstor hettesopp med rosa- til fiolettbrune farger, reddiklukt, nedløpende skiver, non-amyloide sporer og fravær av pleurocystidier. Den står nær reddikhette, men skilles fra denne på nedløpende skiver, non-amyloide sporer og manglende pleurocystidier. Aller mest likner nok den sjeldne Mycena kuehneriana, men den har amyloide sporer og har pleurocystidier. Sumpreddikhette forekommer sommer og høst i litt fuktige habitater, både i løvskog og barskog. Den er ikke uvanlig i fuktig vierkratt i alpine områder. I Norge er sumpreddikhette ganske sjelden og er først og fremst funnet på Østlandet.

Forvekslingsarter