Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Hatthudshyfer, 3. Basidium, 4. Stilkhudshyfer, 5. Spore.

Småhette er en liten anonym, gråbrun til nesten hvit hettesopp. Den har 1-2-sporede basidier, store sylindriske sporer og små cheilocystidier av pinnsvintypen. Dette er en mindre art enn de andre i gruppa med tilsvarende cheilocystidier. Den skilles fra stripehette på et mindre antall skiver, den sylindriske sporeformen og bredere hatthudhyfer. Hvite eksemplarer kan forveksles med bladhetter, som for eksempel seljebladhette. Småhette har imidlertid bøyler også i 2-sporet form, mens 2-sporede bladhetter mangler bøyler. Småhette forekommer sommer og høst i mange slags habitater. Den vokser på mosedekte løvtrestammer, på småpinner og strø av både løv- og bartrær. Den er ofte å finne i nålestrø under einer. Småhette er sjelden i Norge, men trolig oversett på grunn av størrelsen.

Forvekslingsarter