Beskrivelse

A. Hatthudshyfer, B. Cheilocystidier, C. Basidier, D. Sporer, E. Stilkhudshyfer.

Vierbladhette er en liten hettesopp som kan finnes på nedfalne, råtnende vierblad i alpint terreng. Den har en blekt brun til brun-rosa hatt, av og til helt rosa. Mikroskopisk kjennes den på cheilocystidier av pinnsvin-typen og 4-sporede basidier med bøyler. Den er svært lik grårosa bladhette, men skiller seg fra denne ved en noe mer brunlig hatt, 4-sporede basidier og ved at den har bøyler. Eikebladhette likner mikroskopisk, men har en hvit hatt og vokser på eikeblad. Vierbladhette er ikke uvanlig i tett vierkratt i fjellheimen og er funnet i flere fylker opp til 1400 m.o.h. De få registrerte funnene av arten skyldes nok først og fremst at den blir oversett.

Forvekslingsarter