Hvit sokkelhette er en bitteliten blek til helt hvit hettesopp. Den vokser på nedfalne, råtnende eikeblad om høsten. 

Beskrivelse

Hvit sokkelhette er en bitteliten hettesopp som vokser på nedfalne, råtnende eikeblad. Den er først blekt grå til gråbrun, men temmelig raskt framstår fruktlegemene som fullstendig hvite. Ved basis av stilken er det en bitteliten skive som fester soppen til substratet. Den er lett å overse og ses best med lupe, men er viktig for å skille arten fra eikebladhette i felt. Mikroskopisk er disse artene helt forskjellige. Hvit sokkelhette har cheilocystidier med bare noen få lange, tynne utvekster, mens eikebladhette har cheilocystidier av pinnsvintypen, tett besatt med vorter og korte utvekster. Hvit sokkelhette har også lange, glatte caulocystider. 

Dvergsokkelhette likner, men den vokser på bjørke- og vierblad i fjellet og kan dessuten skilles på en mørkere hatt og noe større basalskive, i tillegg til mikroskopiske detaljer.

Lenker til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Det er om høsten man kan forvente å finne hvit sokkelhette, gjerne etter lengre nedbørsperioder. Den er sjelden i Norge, men trolig oversett på grunn av størrelsen. En rekke funn på vier- og bjørkeblad fra alpine områder er foreløpig oppfattet som hvit sokkelhette, men vil muligens vise seg å være en egen art.