Beskrivelse

Svarthette er en ganske karakteristisk, nitrøst luktende hettesopp. Hatten er jordbrun med et svart sentrum, og stilken er blygrå med et fint, hvitt pudderlag. Den bruner med alderen. Mikroskopisk kjennes arten på glatte hyfer både i stilk- og hatthud og glatte cheilocystidier. Svarthette har ingen nære forvekslingsarter. Det finnes flere arter som lukter nitrøst. Den vanligste er liten luthette. Den har imidlertid en blekere, brungrå hatt, sterkt divertikulate hatthudshyfer og oppsvulmede caulocystidier. Den sjeldne dysterhette har også divertikulate hatthudshyfer med svært karakteristiske, store endeceller, store, spoleformede cheilocystidier i tillegg til at den mangler bøyler. Svarthette er funnet i kystnært landskap, der den vokser i tett kratt av einer og nyperose. Svarthette vokser om høsten og er regelmessig i stort antall på typelokaliteten, men er pussig nok ikke registrert andre steder.

Forvekslingsarter