Beskrivelse

Spore, hatthudshyfe, cheilocystidier og stilkhudshyfe.

Frosthette er en liten til mellomstor hettesopp. Hatten er gråbrun, men oftest med et rødlig skjær i midten. Den lukter av iodoform når soppen tørker. Cheilocystidiene er av pinnsvintypen, tett besatt med vorter og korte utvekster. Fra stripehette, som likner, kan den skilles på de store, langstilkede cheilocystidiene, og at caulocystidier mangler (eller er svært sjeldne). Frosthette kan forekomme både sommer og høst, men er absolutt vanligst seinhøstes. Da kan den opptre i store mengder i nåledekket i granskog. Den kan imidlertid også finnes i mange andre miljøer, både i løv- og barskog. Av og til kan man finne frosthetter langt oppover stammene av edelløvtrær. Arten er vanlig og utbredt over hele landet, også i alpine områder.

Forvekslingsarter