Beskrivelse

Melhette er en liten hettesopp med grå-brun hatt, nedløpende skiver og mellukt. Den har 2- eller 4-sporede basidier og temmelig små cheilocystidier, besatt med få til mange fingeraktige utvekster. Melhette kan finnes både i barskog og løvskog og opptrer ofte i store mengder senhøstes. Den vokser over hele landet, også i alpine områder, og er ganske vanlig.

Forvekslingsarter