Beskrivelse

Hatthudshyfer, sporer, cheilocystidier og stilkhudshyfer med endecelle.

Fiolettkanthette er en mellomstor, vedboende hettesopp, med mer eller mindre framtredende lilla komponent i brunfargen på hatt og stilk og med sterkt fiolett-farget skiveegg. Cheilocystidiene er glatte og bredt avrundet, og mangler som regel bøyler. Rødkanthette er nærstående, men mangler det fiolette skjæret, i tillegg til at skiveeggen er mer rødbrun. Dessuten har den cheilocystidier med tilspisset, smal hals og med bøyler. Fiolettkanthette vokser om høsten på råtnende ved av bartrær og finnes ofte ved basis av gran- eller furutrær. Den er funnet opp til Nordland, men er ikke særlig vanlig.

Forvekslingsarter