Beskrivelse

Grå sokkelhette er en liten, gråhvit hettesopp på stammer av mer eller mindre mosekledte edelløvtrær. Den kjennes på en bitteliten, dunet basalskive, 4-sporede basidier, runde sporer og fravær av bøyler. Noen ganger kjennes også en nitrøs lukt. Den har knapt noen forvekslingsarter i Norge, selv om den vokser i habitater hvor flere andre arter også kan forekomme. Pudderhette har også basalskive, men har gjerne 2-sporede basidier, ellipsoide sporer og helt annerledes cheilocystidier. Blek barkhette mangler basalskive, har ellipsoide sporer og glatte cheilocystidier. 

Hatthudshyfer, cheilocystidium, basidium og sporer.

Lenker til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Grå sokkelhette finnes på stammer av mer eller mindre mosekledte edelløvtrær. Den forekommer seint på høsten og er sjelden.