Beskrivelse

Gipshette er en liten til mellomstor, gulhvit hettesopp som vokser på mer eller mindre mosedekte løvtrestammer. Den kan lett forveksles med andre hettesopper i samme habitat, som f. eks. blek barkhette og krembarkhette. Gipshette skiller seg fra disse ved at den har glatte hyfer i hatthuden. Blek barkhette er gjerne mye mørkere i sentrum av hatten, og krembarkhette har noe nedløpende skiver og runde sporer. Gipshette ser nesten ut som en elfenbenhette, men denne vokser ikke på ved og har annerledes cheilocystidier og tydelig divertikulate hyfer i hatthuden. Gipshette forekommer om høsten og er sjelden.

Forvekslingsarter