Beskrivelse

1. Hatthudshyfer, 2. Basidier, 3. Sporer, 4. Hårceller på hatten, 5. Stilkhudshyfe med del av caulocystidium.

En liten grå til gråbrun hettesopp med karakteristiske hår på hatt og stilk (som ses tydelig i lupe) og en liten basalskive som fester stilken til substratet. Mikroskopisk kjennes den på cheilocystidier med lange, tynne utvekster og inamyloide sporer, men først og fremst på lange, tykkveggete celler (hår) som springer ut av hatt-og stilkhudshyfer. Hårsokkelhette forekommer sommer og høst og vokser på bakken på små pinner, løvrester, vissent gras, kongler o.l. I Norge er den kjent opp til Nord-Trøndelag. Stedvis er den temmelig vanlig, men blir trolig oversett på grunn av størrelsen.