Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Basidium, 3. Sporer. 

Dysterhette er en liten til mellomstor hettesopp med mørk, grå-svart hatt og mørkegrå skiver. Den hører til en gruppe av jordboende hettesopper med nitrøs lukt, der liten luthette er den vanligste. Dysterhette kan skilles fra disse ved at den har 4-sporede basidier, men mangler bøyler, og ved at de ytre hatthudshyfene avsluttes med noen svært karakteristiske, store og voluminøse celler med forholdvis grove utvekster. Arten er funnet to steder i Norge (Akershus og Vestfold) og forekommer seinhøstes.

Forvekslingsarter