Dysterhette er en liten til mellomstor grå hettesopp. Den forekommer seinhøstes og er funnet noen få steder i Norge. 

Beskrivelse

Dysterhette er en liten til mellomstor hettesopp med mørk, grå-svart til grå hatt og grå til mørkegrå skiver. Den hører til en gruppe av jordboende hettesopper med nitrøs lukt, der liten luthette er den vanligste. Dysterhette kan skilles fra disse ved at de ytre hatthudshyfene avsluttes med noen svært karakteristiske, store og voluminøse celler med forholdvis grove utvekster. Cheilocystidiene er glatte, spoleformede til flaskeformede og forekommer innimellom basidier, slik at skiveeggen ikke er helt steril. Holotypen manglet bøyler, men seinere funn har vist at arten også kan ha bøyler.

Lenker til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Dysterhette forekommer seinhøstes og er funnet noen få steder i Norge. Den er trolig sjelden, men kan muligens også ha vært forvekslet med liten luthette.