Beskrivelse

En middels stor hettesopp med okerbrune farger som kan minne om en Galerina. Mikroskopisk er den karakterisert ved kølleformede cheilocystidier besatt med vorter og tynne utvekster. I tillegg mangler den pleurocystider. Okerhette forekommer seinsommer og høst under vier i alpine områder. Sjelden.

Forvekslingsarter