Beskrivelse

Sivsokkelhette er en liten hettesopp som forekommer på ulike gras-arter i våtmarksområder. Den er lett gjenkjennelig på en liten filtet skive som fester stilken til substratet og på en gelatinøs, avtrekkbar hatthud. Mikroskopisk kjennes arten på inamyloide sporer og mer eller mindre sylindriske til kølleformede cheilocystidier, besatt med to-tre grove utvekster. Den skiller seg fra de andre artene som har en basalskive som stilkbasis ved at den vokser på enfrøbladete planter i våtmark. Stjernesokkelhette, som av og til kan finnes i samme habitat, har amyloide sporer. Sivsokkelhette forekommer sommer og høst og er relativt vanlig på egnede lokaliteter i Sør-Norge.

Forvekslingsarter