Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Hatthudshyfer, 3. Sporer, 4. Stilkhudshyfe med endecelle.

Rosa sumphette er en liten rosa hettesopp som vokser på ulike grasarter i våtmark. Den har brede, nesten triangulære skiver med en elastisk, gelatinøs egg. Mikroskopisk kjennes den på en tydelig gelatinøs hatthud, gelatinøs skiveegg og relativt store sporer. En liknende art, som vokser i samme habitat, er starrhette. Den har imidlertid ikke gelatinøs hatthud og skiveegg, og mangler dessuten bøyler. Rosa sumphette forekommer om høsten. Den er sjelden i Norge, men kan godt være oversett på grunn av utilgjengelig habitat.

Forvekslingsarter