Beskrivelse

Høstmyrhette er en liten til mellomstor hettesopp som typisk vokser i Sphagnum. Hatten er mørk, skivene noe nedløpende, og den har ingen spesiell lukt. Mikroskopisk kjennes den blant annet på 4-sporede basidier med bøyler, ganske smale sporer og cheilocystidier med ulike utvekster. Melhette kan likne, men har vanligvis lysere hatt og lukter sterkt av mel. Høstmyrhette forekommer helst seint på høsten og er temmelig sjelden.

Forvekslingsarter