Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 3,639
Limniske 0
Terrestriske 3,639
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 606
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder