Beskrivelse

Bøkebladhette er en mellomstor, temmelig anonym, gråbrun hettesopp som vokser på nedfalne bøkeblad. Ytterligere kjennetegn er en seig, ofte bøyd stilk, en svak mellukt og smale, nesten sylindriske sporer og cheilocystidier med fingeraktige utvekster. Den kan lett forveksles med andre arter i samme habitat, og sikker bestemmelse er oftest avhengig av mikroskop. Bøkebladhette vokser om høsten og er knyttet til bøkens utbredelse, men er i Norge sjelden også i dette området.

Forvekslingsarter