Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Hatthudshyfer, 3. Sporer, 4. Stilkhudshyfe. 

Jodoformhette er en middels stor hettesopp som opptrer i to forskjellige fargeformer. Den kan være gul til gulbrun eller mørkere, grå til gråbrun. De hvite skivene får ofte et rosa skjær med alderen. I frisk tilstand har den ingen spesifikk lukt, men lukter av jodoform når den tørker. Mikroskopisk kjennes den ved at cheilocystidene er store, kølleformede til ballongformede, og tett besatt med vorter eller korte utvekster. Den kan av og til forveksles med andre vedboende arter, som f. eks. rynkehette og sommerhette, men disse skilles lett mikroskopisk. Jodoformhette er langt vanligere sørover i Europa, men forekommer sjelden over hele Norge. Den vokser om høsten på stubber og nedfalte, mosekledde stammer av løvtrær.

Forvekslingsarter