Beskrivelse

1. Cheilocystidier, 2. Sporer, 3. Hatthudshyfer, 4. Basidium, 5. Stilkhudshyfer og caulocystidier

Eikebladhette er en bitteliten hvit hettesopp som forekommer seinhøstes på nedfalne, råtnende eikeløv. Hele soppen er hvit; den har temmelig fjernstilte, bredt tilvokste skiver og små pæreformede cheilocystidier tett besatt med vorter og korte utvekster. I felt kan den lett forveksles med hvit sokkelhette, som imidlertid har en liten basalskive ved stilkbasis og helt andre mikroskopiske karakterer. Rapporterte funn fra bøkeskog er trolig bladhette, som er svært lik. Det er få registreringer av eikebladhette i Norge, men den kan opptre i store mengder på sør-Østlandet i langvarige nedbørsperioder, og er nok oversett på grunn av størrelsen.

Forvekslingsarter