Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 2 303
Limniske 0
Terrestriske 2 303
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 378
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder