Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 2,303
Limniske 0
Terrestriske 2,303
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 378
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder