Mørk luthette er en mellomstor grå hettesopp som er funnet på åpen grasmark om høsten .

Beskrivelse

Mørk luthette er en mellomstor, grå hettesopp. Den likner liten luthette, men kan skilles på den glatte stilken, ugreinede utvekster i pileipellis, lageniforme cheilocystidier og nærmest fraværende (ikke-oppsvulmede) caulocystidier.

Gråhette kan også likne, og vokser i samme habitat, men har divertikulate hyfer i stipitipellis.

Mørk luthette kan også forveksles med dysterhette, som har mer greinete utvekster i hatthuden som har tendens til å bli dekket av et gelatinøst lag og ved at de ytre hatthudshyfene avsluttes med noen svært karakteristiske, store og voluminøse celler med forholdvis grove utvekster. Dysterhette har også mer spoleformede cheilocystidier blandet med basidier på skiveeggen, og mangler ofte bøyler.

Mørk luthette er funnet på høsten i åpen grasmark og er foreløpig bare kjent fra typelokaliteten på Tjøme i Vestfold.

Lenker til forvekslingsarter

Økologi og utbredelse

Mørk luthette er funnet på høsten i åpen grasmark og er foreløpig bare kjent fra typelokaliteten på Tjøme i Vestfold.