Beskrivelse

Hatthudshyfe, sporer, basidier og stilkhudshyfer.

Seljebladhette er en liten hettesopp som kan finnes i små grupper på nedfalne, fuktige og råtnende seljeblad. Den har en hatt som først er blekt grå eller beige, men som snart blir hvit. Den tynne stilken er svart på svært unge eksemplarer, og den svarte fargen blir ofte værende i øvre del av stilken etter hvert som soppen vokser og utvikles. Til slutt blir hele stilken hvitaktig vannklar. I motsetning til de andre bladhettene, som har cheilocystidier med vorter og korte utvekster, har seljebladhette glatte cheilocystidier. I seinere år er det oppdaget en ny art med glatte cheilocystidier, som vokser på vierblad i alpine strøk. Den har fått navnet Gros hette, og skilles blant annet på en mer brunlig hatt. Seljebladhette vokser om høsten og er svært sjelden.

Forvekslingsarter